Porttelefoner för alla slags portar

De flesta företag och bostadsfastigheter har låsta entréer för obehöriga personer samtidigt som man smidigt önskar släppa in behöriga personer. Låspunkten installerar porttelefon både till enskilda användare och till företag och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder både enkla och avancerade system. Du kan få din porttelefon monterat trådbunden alternativt kan den kopplas mot företagsväxeln eller till en egen telefonlinje då den kan programmeras att ringa vilket telefon nummer man önskar, då du enkelt kan släppa in din gäst med en knapptryckning på telefonen. Finns även porttelefoner med inbyggd kamera så du ser vem du släpper in eller om din gäst är ensam.

 grammar checker online freegenesis mining alternatives