custom essays

Nödutrymning för stora och små lokaler

Vi hjälper våra kunder med att hitta en lösning för nödutrymning och besiktigar utrymningsvägarna med behör och lås för ett fullgott system. För små företag kan vi ta fram en enkel lösning och för större lokaler ser vi till att efterfölja de krav som ställs på utrymningen, med bland annat installation av panikreglar.
Vi gör nymontering men även reparationer och service av befintliga system.miergate